Home
 

ABC Contact EOOD

1113, Sofia, No 20 "Frederic Joliot-Curie" Str.


Telephone:

+ 359 (2) 816 43 24
Fax: + 359 (2) 816 43 24

Mobile: +359 884 277 844


yashmakov@abc-contact.net

ХИДРАВЛИЧЕН ЛЕНТОВ ТОВАРАЧ БОШУНГ

Зареждането на разпръсквачите с твърди антиобледенителни агенти чрез ръчен труд или челни товарачи често води до замърсяване със сол на базовото шаси и надстройката, което от своя страна води до корозия и по-високи разходи по подръжката.
С Хидравличния лентов товарач на Бошунг разпръсквачите могат да бъдат лесно натовареин с антиобледенителниагенти (сол) или пясък, като при това се постига допълнително разбиване на солта преди зареждане на разпръсквача.
Хидравличния лентов товарач е устройство което може да се премества хидравлично и покрива всички изисквания, особено когато се изисква едновременно бързина и безопасност при работа.
Товарачът е разположен на маневрено шаси с четири колела. Управлението му се извършва от контролен панел. Малкия радиус на завоя, комбиниран с изненадваща мобилност и висока безопасност при работа, прави зареждането с антиобледенителни агенти бързо, лесно и безопасно.
Технически данни:
Работна ширина: 1980 мм
Тегло: 1810 кг
Капацитет за товарене на сол: около 70 тона на час
Капацитет за товарене на пясък: около 80 тона на час


ContactUs

ContactUsDescription


 ToTop |  Back |  Home

 Print