Home
 

ABC Contact EOOD

1113, Sofia, No 20 "Frederic Joliot-Curie" Str.


Telephone:

+ 359 (2) 816 43 24
Fax: + 359 (2) 816 43 24

Mobile: +359 884 277 844


yashmakov@abc-contact.net

Стационарни системи за антиобледенителна обработка на мостове и други опасни участъци


Натисни тук за стартиране на видеото
Антиобледенителната обработка на бързозаледяващи се участъци като мостове, виадукти и други подобри често е едновременно сложна и скъпа.

При пропускане на моментът за превантивна антиобледенителна обработка се налага използването на повече соли и пясък, което освен че е скъпо, води и до корозия на пътната настилна и конструкцията на моста.

С цел осигуряване на възможост за незабавно превантивно третиране с антиобледенителни агенти на застрашените участъци БОШУНГ предлага системата за фиксирано антиобледеняване FAST (Fixed Automated Spray Technology Systems).

FAST e автоматично контролирана от метеорологични датчици за ранно предупреждение, като при опасност от заледяване тя разпръсква посредством монтирани дюзи антиобледенителен агент. Превантивното му разпръскване предотратява заледяването на пътното платно. По време на снеговалежи, разпръскването на соли предотвратява утъпкването от снега от автомобилите, с други думи снегът остава достатъчно мек, за да бъде почистен след това от снегорините.

Антиобледенителната течност се разпръсква равномерно по пътното платно чрез дюзи монтирани отстрани на пътя, чрез дискове монтирани на платното или посредством новата технология Micro-FAST.
Това гарантира ефикасно, икономично и екологично разпръскване на течностите, което може да се задейства дистанционно ръчно или автоматично от измервателните станции при риск от заледяване. Допълнително, фиксираната система FAST може да се наблюдава и следи с помоща на софтуера BORRMA-web. Той дава както обзор по всяко време, така и възможност за последстващ анализ или генерациа на справки.

Принципни приложения на FAST са мостове, наклони, райони в сянка, рампи на многоетажни паркинги и други. строителни прощадки. Системата е инсталирана в Словения, Хърватско, Австрия, Швейцария, Русия и опитът доказва нейната ефективност.

FAST се предлага в няколко основни варианта:Антиобледенителна система TMS
Антиобледенителна система TMS

Антиобледенителна система Micro Fast
Антиобледенителна система Micro Fast

Антиобледенителна система MiniFast
Антиобледенителна система MiniFast


Разширения на системата


С цел предоставяне на допълнителни възможности за по-ефикасно и икономично антиобледеняване BOSCHUNG предлага следните модули:


Метеорологична стация GFS
Метеорологична стация GFS

Система за дистанционен контрол BORRMA-web
Система за дистанционен контрол BORRMA-web
ContactUs

ContactUsDescription


 ToTop |  Back |  Home

 Print