Home
 

ABC Contact EOOD

1113, Sofia, No 20 "Frederic Joliot-Curie" Str.


Telephone:

+ 359 (2) 816 43 24
Fax: + 359 (2) 816 43 24

Mobile: +359 884 277 844


yashmakov@abc-contact.net

РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА АНТИОБЛЕДЕНЯВАНЕТО


Контролът върху използваното количество антиобледенителни агенти позволява постигане на един и същ ефект с по-малки количества, като при това се постига намаление на разходите за консумативи. Също така се намаляват негативните въздействия върху околната среда. Предлагаме на Вашето внимание няколко решения за оптимизиране на антиобледеняването от гамата на Кюпер-Вайсер.Контролно устройство Vpad

Всички разпръсквачи Küpper-Weisser са оборудвани с контролно устройство Vpad.
То дава възможност на потребителя да получава визуална информация за статуса на машината, включително подаване на звукови аларми. Многофункционалността му далеч надхвърля обичайните контролни функции. VPAD използва 32-битова архитектура и работеща в реално време информационна система, даваща възможност за лесно записване и контролиране на извършваните действия. Интуитивното разположение на бутоните и лесното за запаметяване меню дават възможност на оператора да управлява надстройката без да отклонява вниманието си от трафика.
Vpad също така може да препредава (GPRS, Wi-Fi, слот за карта) информация относно машината, например:
• Локация (вграден GPS);
• Гребло в работно или в транспортно положение;
• Разпръскване или не на сол;
• Температура на повърхността и т.н.
Съществуват разлчни версии на Vpad – със и без джойстик, с камера за задно виждане, цветен или монохромен дисплей и т.н.
THERMOMAT®

ThermoMAT® е патентован инфрачервен измервателен уред с кратко време на реакция и висока чувствителност с цел измерване на температурата на пътната повърхност.
Външни фактори като температура на корпуса, на отработените газове и т.н. са автоматично неутрализирани и като по този начин Термомат гарантира най-прецизно измерване.
По време на интервенция температурата на пътната повърхност се измерва постоянно и данните се предават директно на контролното устройство Vpad. За по-малко от секунда Vpad пренастройва концентрацията на използвания антиобледенителен агент в съответствие с условията, като по този начин се постига значителна (до 30%) икономия.
Още по-добри резулати могат да се постигнат чрез използването на системата за разпръскване на антиобледенителни агенти OptiWet®, производство на KÜPPER-WEISSER.
OptiWet®

OptiWet® е система за оптимално смесване и разрпъскване на антиобледентелни агенти.
Превентивните интервенции или висока влажност на въздуха при ниски температури изискват разпръскване на малко количество силно овлажнена сол с цел по-добро прилепване.
OptiWet® регулира и коригира пътеката на разръскване чрез автоматична стабилизация на широчината на разпръскване, включително при промяна в скоростта.
Едновременно с това се постига равномерно разпределение на разпръскваните агенти както в центъра, така и в края на пътеката.
Външни фактори като висока скорост, завои, спиране или ускоряване не влияят върху разпръснатата пътека. По този начин се постига икономия на антиобледенителни агенти до 30%.
CombiWet®

Технологията CombiWet® позволява на един разпръсквач да работи с:
•Суха сол
•Овлажнена сол (FS30 или OptiWet®)
•Луга.
CombiWet® е проектиран в две версии - гъвкав за градски условия [CombiWet® S] и версия за високоскоростно разпръскване на луга за големи пътища и матистрали. [CombiWet® A].
FULLWET®

FullWet® е разпръсквач на течни антиобледенителни агенти с уникална система от дюзи, с възможност за допълнително монтиране на разгъващи се рамена.
Това позволява да се постигне по-висока скорост при движение на магистрали или пистите на летищата.
Специално проектирани каскадни резервоари от полиетилен позволяват натоварване близко до максималната товароносимост на превозното средство.
Технически данни:
Капацитет на резервоара: от 1600 до 22000 литра антиобледенителен агент
Монтаж: фиксиран, платформа, контейнер, кука.
Задвижване: от хидравликата на машината или собствен двигател
Широчина на разпръскване: от 3 до 45 метра.


ContactUs

ContactUsDescription


 ToTop |  Back |  Home

 Print